Csődből is van kiút

Csődből is van kiút

Miután az Országgyűlés megalkotta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényt, 2012. májusában Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata újonnan megválasztott Képviselő Testületeként már az új törvény alapján kezdtük meg munkánkat. A Jókai utcai székház minden volt, csak

megfelelő és alkalmas hely ahhoz, hogy egy nemzetiségi önkormányzat működni tudjon, s itt értem ezalatt azokat a rendelkezésre álló technikai és adminisztrációs eszközöket, mellyel már akkor lehúzhattuk volna a rolót. Egy számítógép sem volt, csupán egy kibelezett gépház, egy monitor, mely csak ott díszelgett az egyik helyiség

padlóján. Közben megváltozott minden. A Közgazdasági Iroda folyamatosan adta át a részemre azokat a számlákat, melyek visszamenőleges hatályúak és felhalmozódtak több cikluson keresztül működő Képviselő Testületen. A tartozás igen tetemes, milliós nagyságrendű összeget képviselt, melynek átvállalására nem volt kérdés, vállaltuk a

feladatot, elnökként úgy érzetem akkor is, hogy a belénk helyezett bizalomnak meg kell felelni, nem okozhatunk csalódást azoknak, akik hittek és bíztak bennünk.  Közöltem, hogy vállaltuk, hogy a tartozásokat kifizetjük, természetesen az akkori városvezetés kinevetett, s nem hittek abban, hogy mi visszatudjuk szerezni a bizalmat

a többségi társadalom felé, igenis meg tudjuk csináljuk azt, ami másoknak lehetetlen… Büszkén mondtam az egyik megbeszélésen: Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk?! Miután elkezdtük stabilizálni az Önkormányzat költségvetését, a Jókai utcai székházat visszaadtuk. 1 éven keresztül igaz nem volt egy olyan irodahelyiségünk, ahol rendeltetésszerűen el tudtuk végezni a feladatokat, de számunkra, számomra különösen nem okozott  problémát, hisz az otthonomban minden jellegű munkát el tudtam végezni.

Amikor Isten megáldja a két kezünk munkáját

1 éven belül kifizettünk minden tartozást, melyet a részünkre kiszámláztak.

Bekapcsolódtunk egy országos programba, a „Nő az esély” – ezer roma nő képzése, mely által nemzetiségi önkormányzatok között elsőként képzési programokat valósítottunk meg, ilyen pl. a óvodai dajka, szakács, az alapkompetencia fejlesztő képzés, illetve az általános iskola 7. osztályos képzése. 2012-2017. között mintegy 250-300 főt tudtunk bevonni Hódmezővásárhely illetékességében a képzésekbe, mely által országosan is jó példa a roma felzárkózásban. Minden évben eddig arra törekedtünk, hogy minél sokoldalúbb felzárkózási programokat tudjunk megvalósítani, ezt igazolja az is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és jelenleg 2017-ben a legeredményesebben működő cigány nemzetiségi önkormányzatnak minősítette Csongrád megyében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatát.

Ilyen még nem volt

Önkormányzatunk nagyon jó kapcsolatot ápol a Polgármesteri Hivatallal, a rendszerváltás után 28 évvel elértük, hogy a Hivatal önálló stratégiaként is kezelje a roma felzárkózást, illetve ezen a területen, mint roma felzárkózási referens is dolgozik a Hivatal Kabinet Irodáján Tóth István személyét illetően, akivel nagyon jó munkakapcsolatban állunk, heti rendszerességű konzultációt tartunk, valamint a városvezetéssel is aktív és rendszeres kapcsolatot tartunk fenn.

 

Keressenek minket!

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyfélszolgálati Iroda

6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 2.

Telefonszám: (62) 631 459

Információ: titkarsag@ciganyonkormanyzat.hu

Programok, képzések: felzarkozas@ciganyonkormanyzat.hu

 

 

 

Mátray Attila