Farkas Andrea városüzemeltetési csoportvezető

Farkas Andrea városüzemeltetési csoportvezető

1986-ban kezdtem el dolgozni a közigazgatásban. 10 évig a makói polgármesteri hivatalban, majd ezt követően 10 évig Budapesten vállalkozói szférában. 2008. novembere óta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Városüzemeltetési Csoportjának vagyok munkatársa. A városüzemeltetéshez tartozik többek közt a közterületek karbantartása, ebben van 107 hektárnyi zöldterület fenntartás, erdőgazdálkodás, utak, járdák karbantartása, fenntartása, és az önkormányzattal kapcsolatos biztosítási ügyek intézése. Tulajdonképpen minden olyan feladat, ami valamilyen módon érinti a városüzemeltetési illetve a közterületek fenntartását. Zöldfelület gazdálkodáshoz tartozik például a közterületi fűnyírások, a virágágyások kezelése, pótlása. A játszóterek karbantartása, üzemeltetése és a köztisztasági feladatok ellátása is a mi reszortunk. Az illegális szemétlerakók felszámolása, az utcák, terek tisztántartása, téli-nyári takarítás. Naponta takarítják a kézi-közmunkások a közterületeket, a fűnyírásra is van egy ütemtervünk. A város fel van osztva körzetekre és az alapján vágják a füvet, de igény szerint is próbálunk alkalmazkodni. Fentebb nem említettem még a belvíz és csapadékvíz hálózat fenntartását és a csatornák karbantartását. Mint útkezelők részt veszünk a Tram-Train koordinációs megbeszéléseken, amelyek során javaslattételi lehetőségünk van. A csatorna mosatások is hozzánk tartoznak, amit külső vállalkozók segítségével bonyolítunk le – lakossági bejelentésre, éves programterv alapján. A teljes városi zárt csapadékvízrendszer évente egyszer átmosásra kerül.

A meglévő úthálózat karbantartása, kátyuzási terv alapján történik minden évben a város területén. A járdák karbantartásában egyedi bejelentések alapján tudunk segíteni. A pénzügyi lehetőségek függvényében önerős útépítéseket is mi szervezzük. Csoportunk főként a lakossági bejelentésekre reagál, a pályázati beruházások és a fejlesztések más részleghez tartoznak. Az utóbbi időben sokakat foglalkoztatott a szúnyogírtás, ennek koordinálása is hozzánk tartozik. Mivel központilag a katasztrófavédelem írtja a vérszívókat, csak rendkívüli helyzetekben foglalkozik ezzel az önkormányzat. Volt olyan, hogy az önkormányzatnak 8 milliós keretszerződése volt adott évben szúnyogírtásra. Most is kellett soron kívül gyérítést rendelnünk, mert zöldár van. 380 hektár területre már megrendeltünk földi kémiai szúnyoggyérítést. A forgalomtechnika és a burkolatfestések is hozzánk tartoznak, ami jól tervezhető nem csak anyagilag, de időben is. Ezen belül a KRESZ-tábla karbantartások is hozzánk tartoznak. Nyesedékgyűjtési engedélyek kiadása novembertől februárig szintén a mi dolgunk. Van egy városi erdész kolléga, aki ellenőrzi, hogy – mivel ez egy nem szociális juttatás – mindenki csak 2 mázsát gyűjthet egy héten egyszer, de előzetesen erre engedélyt kell nálunk kérnie. Élő fát természetesen tilos kivágni, csak a lehullott ágakra vonatkozik a gyűjtési lehetőség. A legvidámabb része a munkánknak a talált tárgyak. Ezek bejelentése is nálunk van, jó a kapcsolatunk a rendőrkapitánysággal, így közösen intézzük ezeket az ügyeket. Volt már olyan is, hogy 3 üveg befőttet hoztak be, amit korábban a buszmegállóban találtak – a befőttek gazdája még egyelőre nem jelentkezett. Az üvegeken túl a mártélyi úton talált dísztárcsákat is őrizgetjük. Gorzsán van a városnak egy nagy kertészete, ahol azokat a virágpalántákat neveljük, amiket később a közterületen kiültetünk. A HMSz ZRT-hez tartoznak a közfoglalkoztatottak is. Az elvégzendő feladatokról a művezetőikkel egyeztetünk, jelenleg 4 ilyen munkacsoport tartozik hozzánk. Összesen 4 alkalmazottja van a Városüzemeltetési Csoportnak, így fejenként 11.500 vásárhelyi lakos tartozik hozzánk. A közterület felügyelők munkájának is köszönhetően egyre kevesebb gondatlanság van a városban, de e tekintetben a lakosok felelősségteljesebb hozzáállása is elengedhetetlen.

Hivatali zöld számunkon (06 80/820-010) és ügyfélszolgálati irodánkban (7-es ablak) a fentiekkel kapcsolatosan bármikor bejelentést tehetnek.