Kérdések a polgármesterhez:

Kérdések a polgármesterhez:

1. Megválasztása óta támadások kereszttüzében végzi munkáját, a helyi sajtó és a fideszes képviselők szinte minden nap súlyos vádakat fogalmaznak meg Önnel kapcsolatban, Ön miért nem válaszol ezekre?

Minden kérdésre válaszolok, amikor megkeresnek, még az engem lejáratni hivatott sajtóorgánumoknak is. Legtöbbször azonban meg sem keresnek, vagy a válaszaimat nem közlik – céljuk nem az elfogulatlan tájékoztatás, hanem az egyoldalú lejáratás. Havonta néhányszor szerepelek a helyi TV-ben és a rádióban is, és minden héten válaszolok a felmerülő kérdésekre élő facebook-videóban. Arra nincs módom, hogy minden egyes támadásra válaszoljak – nagyon sűrű a programom, míg a vádaskodókat gyakran teljes munkaidőben azért fizetik, hogy valótlanságokat terjesszenek.

2. A sűrű programba hogyan fér bele, hogy az országos politikával is foglalkozzon?

Hetente 5-6 napot dolgozom, napi 10-12 órát. Ebből legfeljebb néhány órát vesznek el országos ügyek, a többit a polgármesteri teendők töltik ki. Elődeim ennél sokkal többet foglalkoztak politikával, hiszen 18 éven keresztül voltak egyszerre polgármesterek és országgyűlési képviselők – érdekes, hogy ez azóta sem zavart senkit…

3. Akkor miért nincs eltakarítva a hó, lekaszálva a fű, miért nincs szúnyogírtás?

Természetesen mindezeket a feladatokat elvégezte az önkormányzat, mégpedig ugyanúgy, mint minden más évben, vagy mint bármely más önkormányzat. Beszéljenek más városokban élőkkel, utazzanak bármerre az országban, tavasszal mindenhol gyorsabban nő a fű, mint ahogy le lehet vágni, és a szúnyoghelyzet is országos probléma volt az áradások miatt. Mindez csak mesterséges hangulatkeltés volt, miközben ezeket a feladatokat egyébként sem a polgármester végzi, hanem az önkormányzat dolgozói – azok, akik tavaly és azelőtt is végezték. Nem is értem, mire gondoltak, akik ezzel kritizáltak: komolyan azt hitték, hogy én megtiltottam volna bárkinek is, hogy a  munkáját végezze?!

4. Miért van még kinn a karácsonyi díszkivilágítás?

Már javában tavasz volt, amikor a problémával találkoztam: a System Service Kft. 700ezer forintért szerelte volna le a díszeket, hogy aztán decemberben ismét felszereljük. Legnehezebben a fáról lehet leszedni a vezetékeket, ezért
ezeket más városok példája nyomán fennhagyjuk egész évben, a kandelláberekről leszerelést pedig megpályáztattuk és a Fidesz frakció által 20 munkanapra növelt határidőt követően olcsóbban szereltetjük le.

5. Ugyanazok az emberek végzik a feladatokat – hát nem rúgtak ki 30 embert a városházáról?

Szó sincs róla, ilyet csak a Fidesz tett Makón 2014-ben, vagy annak idején Vásárhelyen 2000-ben. A jegyző és  aljegyző kivételével egyébként sem én voltam a munkáltatói jogok gyakorlója, hanem az ő távozásuk után a jegyzői jogkörben eljáró Ambrus Norbert jogi irodavezető úr. A távozásokról én többnyire csak akkor értesültem, amikor már aláírták a megállapodást, gyakran a munkakör átadásához sem elegendő felmondási idővel. Ez az áprilisi választások után egészen addig ment így, amíg a Miniszterelnökség új vezetése munkába nem lépett – akkor érdekes módon a távozásukat már előtte bejelentő munkatársaknak sem akadt hely a kormányhivatalnál, így mégis maradtak. Mivel a köztisztviselői munkakör független a politikától, én kimondottan büszke voltam rá, hogy Lázár János unokatestvére és fideszes pártaktivisták mellett olyanok is dolgozhatnak a városházán, akik a közösségi oldalon rendszeresen kritizálnak engem. Ez korábban elképzelhetetlen lett volna…

6. Akkor Ön senkit nem rúgott ki? Az aljegyzőt és a jegyző asszonyt sem?

Végh Ibolya aljegyző asszony nem kívánt velem dolgozni, közös megegyezéssel távozott, majd egyből hazugságokkal
támadt rám a helyi sajtóban – ahhoz viszont nem járult hozzá, hogy az állításait cáfoló beszélgetéseink hangfelvételét nyilvánosságra hozzam. Azóta be is perelt, ugyanis nyilvánosságra hoztam, hogy magas beosztású köztisztviselő létére ő és családja is nyertese volt a bérlakások értékesítésének. Becsületsértéssel vádol, ami elég sérülékeny álláspont . Ezzel szemben a főjegyző asszony nyugdíj melletti munkavégzés alóli felmentését a Jogi Irodával való konzultáció után valóban én voltam kénytelen kezdeményezni. Akkor ugyanis nem volt sem jegyzőnk, sem aljegyzőnk, nekünk pedig biztosítanunk kellett a város működését – ehhez az kellett, hogy a jogi irodavezető el tudjon járni jegyzői jogkörben. Korsós Ágnes tanácsaiért azóta is hálás vagyok és nagyon örülnék, ha visszatérne hozzánk.

7. Sikerült-e pótolni a távozó munkatársakat?

Először is hálámat szeretném kifejezni munkatársaink azon háromnegyedének, akik a hangulatkeltés ellenére is maradtak és Vásárhely lakosságát szolgálják nap mint nap, nehéz, de folyamatosan javuló körülmények között. A kilépő 27 munkatárs helyére már legalább 18-an csatlakoztak hozzánk, és nem is feltétlenül fogjuk valamennyi munkakört betölteni. Ahol még álláslehetőségek vannak, az a pénzügy és informatika, illetve jogászokat is veszünk még fel.

8. Gyakori vád, hogy a politikai hangulat elriasztja a vállalkozókat…

Hegedűs Zoltán képviselő úr egyenesen azt nyilatkozta, hogy a 150 munkahelyet teremtő Eurochips beruházás
miattam hiúsult meg – ennek az állításnak minden eleme hamis: egyrészről szó sincs meghiúsulásról: a HVG elérte a beruházót és kiderült, hogy semmi sem változott a terveiben, a beruházás folyamatban van. Másrészt még ha igaz is lett volna a hír, nekem akkor sem lenne közöm hozzá: eddig még egyszer sem beszéltem ennek, az egyelőre még nem működő vállalkozásnak a vezetőjével. A Fidesz feltehetően az eddigi beszállítóik forgalmáért aggódik – egyébként alaptalanul: ezek a vállalkozások a választások óta is kapnak megbízásokat, én csak az átlátható beszerzési folyamathoz ragaszkodom. A tavalyi sokmilliós reprezentációs költség sem a vendéglátó vállalkozót minősíti, hanem a pénzszórással elszámolni nem tudó fideszes tisztségviselőket, akik egyrészt teljesen indokoltnak tartják a tavalyi
pénzszórást, ugyanakkor az idei költségvetésben ezt a sort gyakorlatilag lenullázták. A korrupció elleni harc
nem elriasztja a vállalkozókat, hanem lehetőségeket teremt számukra. Az „alkotmányos költség” kiesésével
ők csak nyerhetnek, veszteség legfeljebb a most hangosan panaszkodó politikusokat érheti.

9. Szabó Bálint, Benkő Zsolt és Cseri Tamás mégis Önt vádolja a K-Art ügyben. 

Ismét az kiabál, akinek a háza ég: Lázár János miniszter úr két éve megígérte a vállalkozók kártalanítását,
ami azóta sem történt meg, most az egyébként is nehéz anyagi helyzetben lévő városra hárítanának egy 800
milliós problémát, miközben Szabó Bálinttól úgy tudjuk, hogy a károsultak közül csak egy a vásárhelyi. Én
magyar politikában tudomásom szerint egyedüliként teljeskörűen elszámoltam a közösségi adakozásból finanszírozott kampányommal, egyetlen vállalkozástól sem fogadtam el pénzt. Azóta is hiába várjuk, hogy a
fideszes politikusok is elszámoljanak a saját kampányköltésükkel. A korrupció továbbá azt is feltételezi, hogy
a vállalkozó valamilyen anyagi haszonhoz jut egy politikus lefizetésével – én viszont a tiszta verseny híve vagyok, amivel egyik vállalkozót sem hozom helyzetbe. A konkrét felvetés azért is szórakoztató, mert Lázár úr polgármestersége idején a K-Art milliárdos megbízásokat kapott a városban: a Balogh Imsi Sportaréna mellett
ők építették a Ginkgo szállót is.

10. Lesz-e út- és járdafelújítás?

Mindenképpen, hiszen ez a pont is a programomban szerepelt. Az elmúlt évek átlagát többszörösen meghaladó
fideszes javaslat azonban csak több év alatt fog megvalósulni – a tram-train építése miatti közlekedési
nehézségek és a közbeszerzés időigénye mellett elsősorban a források hiánya miatt. Amint a költségvetésbe
betervezett milliárdos tétel beérkezik a két önkormányzati cégtől, fel tudjuk gyorsítani a programot – az
érintett cégek vezetői azonban saját maguk cáfolják ennek lehetőségét.

11. Hegedűs úr hiányolta a fejlesztési elképzeléseket is, vannak javaslatai?

A vállalkozások fejlődésének egyre inkább a munkaerőhiány szab határt, mi ezért a Vásárhelyről elköltözött
fiatalokat szeretnénk hazacsábítani – ehhez korrupciómentes gazdasági környezetet, immár előttük is
nyitott városi közbeszerzéseket, és alacsonyabb adókat kínálunk. A vásárhelyi vállalkozások máris rengeteg
álláslehetőséget kínálnak, szükségszerűen egyre jobb kereseti lehetőségekkel. A hatékonyabb és élhetőbb város
megvalósítására tett további javaslataim egy külön felsorolásban adtam meg.

Eddigi fejlesztések:

1. Lakás- és szociális kérdések átláthatóságának növelése és felzárkóztatási célok megjelenítése a
támogatások során pontrendszer bevezetésével (közösségi együttélés, városi vagyon megóvása, iskolalátogatás,
tanulmányi és sporteredmények figyelembe vétele)
2. Zátony söröző teraszának engedélyezése a régóta húzódó rendezési terv módosítással
3. Egy újabb sportegyesület előtt nyitottuk meg a Vívócentrum boksztermét
4. Jelentős költségcsökkentések a Polgármesteri Hivatal működése során (reprezentációk csökkentése,
beszerzések újrapályáztatása, portaszolgálat és takarítás visszaszervezése)
5. Városi rendezvények önszerveződő, közösségi alapokra helyezése (május elseje, gyermeknap, augusztus 20)

További tervek:

1. Csengettyű közben megürült önkormányzati tulajdonba került lakások kiadása fecskelakásként, valamint támogatásként a hazaköltöző fiatalok családoknak és a városban elhelyezkedő egészségügyi dolgozóknak
2. Hordó söröző teraszának megnyitásához a Hősök tere beruházás felgyorsítása
3. Fedett játszótér és Csodák Palotája kialakítása –helyszín lehetőség a Petőfi utcai volt iskolaépület
4. BMX-pálya pótlása
5. Kása erdei tájfutó- és séta útvonalak kialakítása
6. Csúszdás medence létesítése a strandon
7. Kemping újranyitása a strand területén
8. Víz- és csatornadíj-csökkentő beruházások a Hódfürdőnél
9. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek visszaállítása
10. Hulladékudvar kialakítása az Állatvásártér területén, veszélyes hulladékok gyűjtése
11. Roma közösségi ház kialakítása felzárkóztató programokkal a Kincses telep közelében, mentor programmal támogatva a magasabb iskolai végzettséget és sikeres vállalkozást
12. Veszteséges városi szolgáltatások kiszervezése vállalkozásoknak, akár koncessziós alapon (városi
eszközök működtetésével). Lényegesen csökkenteni szeretnénk a strand, park-gondozás, Hód-Menza
veszteségeit.