Közösen, együttműködve – Polgármesteri találkozó a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal június 12-én

Közösen, együttműködve – Polgármesteri találkozó a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal június 12-én

Örömmel adunk hírt a Vásárhelyi Valóság hasábjain arról, hogy Dr. Márki-Zay Péter Polgármester és Mátray Attila a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke valamint Dr. Tatár Zoltán Aljegyző, illetve Tóth István Roma Integrációs Tanácsadó első ízben találkozott hivatalos munka megbeszélésen a Polgármesteri Hivatalban.

Mátray Attila beszámolt az elmúlt évek tapasztalatairól. Üdvözölte azt a hozzáállást Polgármester Úr részéről, hogy érdemi elmozdulás érzékelhető az együttműködésben, ami a város lakói számára – bele értve a roma lakosságot is – előremutatóak lehetnek.

Megoldódni látszik a Bibó-Dobó-Janáky utcák által határolt közterület rendbetételére és tisztán tartására való törekvés.  Későbbiek során szeretnénk becsatlakoztatni a Szabadság teret és a Gólya utcai közterületeket is ebbe a munkafolyamatba. Ez által ellenőrizhető és számon kérhető lesz a területek rendezettsége, tisztasága. Ehhez a megfelelő anyagi háttér előteremtése és a munkaerő biztosítása folyamatban van.

Reményeink szerint új munkahelyek teremtésére nyílik lehetőség a két Önkormányzat együttműködése eredményeként. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett képzéseken a részt vevők lehetőséget kapnak arra, hogy vissza térjenek a munka világába.

A két önkormányzat tervei között szerepel egy olyan mentorhálózat létrehozása, amely elősegíti az arra rászoruló gyermekeket, családokat. Kísérleti jelleggel két Óvodában és egy Általános Iskolában felzárkóztató programot indítunk, amelyhez kapcsolódni fog a fent említett mentorhálózat is.

A kölcsönös együttműködés szándéka mindkét fél részéről példás. Reméljük, ez a közös tenni akarás sok-sok pozitív gyümölcsöt fog teremni romák és nem romák számára városunkban!

 

Június 28-án 14 órától tematikus fogadóórát szervez a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 18-as termében. Téma: szociális ügyek (sorszámot 13 órától lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal portáján).