Biztonságosabb a strandon az újfajta beléptetés

Biztonságosabb a strandon az újfajta beléptetés

„Kérem, állítsák vissza azt a belépő kaput
ami azelőtt volt. Több variáció is van, de legegyszerűbb a pénztár mellett, a főpénztárak
mellett, vagy máshol. Kérem az illetékes személyt/eket/ a kérésünk felülvizsgálatára, és
teljesítésére! Különösebb beruházást nem
igényel, viszont örömet okozna sokunknak!”
Többek között ezekkel a problémákkal fordult hozzánk üzenetben egy férfi, akinek
1968 óta van bérlete a vásárhelyi strandra.
Üzenetét továbbítottuk a létesítmény vezetése felé, részletes felvilágosítást adtak az
ügyben.
„A pénztárnál történő sorban állástól a bérletes vendégeink esetében sem tudunk eltekinteni. Az éves bérletek személyre, névre
szólóak. A pénztárosnak minden belépésnél
azonosítania kell, hogy a bérlettel annak tulajdonosa lép be. A régi belépési metodikával
ez nem történt meg, a visszaélések nagyon
gyakoriak voltak, ami azt jelentette, hogy egy
személy részére kiadott bérletet több személy használt, azzal több személy lépett be.
Új beléptető kaput felállítani és ahhoz személyzetet felvenni sajnos nincs lehetőségünk. Sajnos a jelenlegi rendszer felállítását
a visszaélések tették szükségessé.”
A strand vezetése azt is javasolja: ha a bérletesek számára nem elfogadható a válasz,
panaszukkal a következő szervekhez fordulhatnak:
– Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály (6722 Szeged, Rákóczi tér l.), Telefonszám: +36 62/562-663,
e-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu
– Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 14., e-mail: vezeto.hodmezovasarhely@csongrad.gov.hu,
62/681-001)
– Hódmezővásárhely Város Önkormányzatának jegyzője (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér I.)
– Csongrád Megyei Békéltető Testület (6721
Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefon: +36-
62/554-250/118, e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu).
A Hód-Fürdő Kft. az esetleges Békéltető Testületi eljárásnak aláveti magát.