Ismét református iskola működhetne az ógimnázium épületében

Ismét református iskola működhetne az ógimnázium épületében

A városvezetés javaslatot tett a Kossuth téri volt ógimnázium épületének (jelenleg Alföldi Galéria) átadására a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola számára, de a presbitérium elutasította a javaslatot, ők továbbra is ragaszkodnak a jogszabályellenesen követelt Petőfi utca 6. alatti épülethez. Mint az ismert, a Szőnyi Iskolát fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség a felső tagozaton tanuló diákok elhelyezése érdekében igényt nyújtott be az önkormányzathoz a Petőfi u. 6. szám alatti volt iskolaépület ingyenes használatba adása iránt, amit a FIDESZ-frakció ingyenes átadásról szóló közgyűlési döntéssel támogatott is. Mivel azonban az elfogadott szerződéstervezet súlyos törvényességi aggályokat vet fel (az épület alapterülete jelentősen meghaladja az iskola valós igényét, ezért az ingyenes átadást jogszabály tiltja), eddig nem jött létre megegyezés az egyházközség és a városvezetés között. A városvezetés alternatív javaslatot dolgozott ki, amely illeszkedik az önkormányzat fejlesztési elképzeléseihez is. Mivel a Bethlen Gábor Református Gimnázium épülete a Modern Városok Program keretében jelentős bővítésen és korszerűsítésen esik át, a városvezetés helyesnek látná, ha a Szőnyi Benjamin Református Általános Iskola felső tagozata ugyanebben az épülettömbben nyerne végleges és méltó elhelyezést. A városvezetés felajánlotta, hogy az Alföldi Galériát átköltöztetné a Petőfi u. 6. szám alá, így az iskola elhelyezése céljára az egyházközség visszakaphatná az egykori Ógimnázium épületét, amennyiben a szükséges forrást az egyház az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Az Alföldi Galériának helyt adó, egykori református főgimnázium klasszicista épülete 1820 és 1822 között épült. 1882-1883-ban nyugat felé eredeti stílusában kibővítették. Az 1897-es ismételt átépítéskor a harangtornyot lebontották és ekkor kapta az Ógimnázium nevet az új gimnáziumi épület felépítése következtében. Az elodázhatatlan felújítási munkálatok befejeztével 1985. szeptember 30-án nyílt meg az épületben az Alföldi Galéria. A város a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program keretében 2011-ben elvégezte a teljes tetőcserét és új – akadálymentesített – lépcsőházat épített az épülethez. Az épület tehát kiváló műszaki állapotban van, akadálymentesített is, így köznevelési funkcióra sokkal kisebb ráfordítással lehetne átalakítani, mint a Petőfi u. 6. szám alatti épületet, amelyben legutóbb a földhivatal működött. Az Ógimnázium épületének visszaszerzése a hódmezővásárhelyi reformátusok régi álma, ami által egy épülettömbben valósulhatna meg az alap- és középfokú oktatás, beláthatatlan távlatokat nyitva a református oktatásügy számára. Az Ótemplomi Református Egyházközség – a többi református egyházközség véleményétől függetlenül – visszautasította a városvezetés történelmi jelentőségű ajánlatát, és továbbra is ragaszkodik a ros – szabb műszaki állapotban levő, ezért csak mintegy 150 millió forintos beruházással átalakítható Petőfi u. 6. szám alatti épülethez, amely soha nem volt a Református Egyház tulajdona. Bán Csaba lelkipásztor levélben tájékoztatta a városvezetést arról, hogy a Presbitérium az Ógimnázium oktatási célú hasznosításáról érdemben nem kíván nyilatkozni és határozatot hozni, ugyanis szerintük az átadásnak a feltételei nem adottak. A városvezetés továbbra is fenntartja azon álláspontját, hogy a Petőfi u. 6. szám alatti épület egészének ingyenes átadására nincs törvényes mód, ezért várja az egyházközség konstruktív javaslatait a helyzet megoldására.