Tiszta vizet a pohárba a kétes vásárhelyi lakásügyekkel kapcsolatban!

Tiszta vizet a pohárba a kétes vásárhelyi lakásügyekkel kapcsolatban!

Kettős mérce, egy nap alatt lakáshoz jutás – Kis Andrea al- polgármester és Márki-Zay Péter polgármester a korábbi években előfordult, a jó ízlés határait mindenképpen sú- roló ügyekről számolt be részletesen. Néhány példa: – Fekete Ferenc fideszes önkormányzati képviselő 2015. november 17-én kötött lakásbérleti szerződést az önkor- mányzattal, melyben a Lakásügyi Tanácsadó Testület dön- tésére hivatkozik, ilyen döntésnek azonban semmi nyoma nincs. A szerződés 2016. május 15-vel lejárt, ezt követően azonban 2017. szeptember 28-ig ő használta a lakást, ér- vényes szerződés nélkül, az ilyen esetre előírt megemelt lakáshasználati díjat azonban a Hivatal nem számlázta ki neki. Ez az a lakás, melyet a képviselő úr mint 78 négyzet- méteres ingatlant bérelt, előtte azonban ugyanezt mint 44 négyzetméteres lakást adtak bérbe egy bizalmi állásban dolgozó önkormányzati munkavállalónak. – Végh Ibolya volt aljegyző családja három önkormány- zati lakást is bérelt, majd darabonként 40% kedvez- ménnyel megvásárolt. A vásárlásra feljogosító lakás- bérleti szerződések egyetlen esetben sem jártak a Lakásügyi Tanácsadó Testület előtt, a lakásvásárlási szerződésekben pedig elmulasztották kikötni a he- lyi rendelet szerint kötelező visszavásárlási jogot. – Még érdekesebb az aljegyző asszony fiának trafikjának esete. Erre a helyiségre úgy kötött szerződést az önkor- mányzat, hogy annak sem tulajdonosa, sem vagyonkez- elője nem az önkormányzat volt. A helyiséget korábban havi 46 ezer forintért egy zöldséges bérelte, a trafik mégis megkapta azt havi 25 ezer forintért – a bérleti díj az ön- kormányzat költsé- gén történt 6,4 milli- ós felújítás után sem emelkedett és a 20 éves futamidő egészé- re változatlan maradt. A futamidő egyébként is ellentétes a Nem- zeti Vagyonról Szóló Törvény rendelkezé- seivel, amik legfeljebb 15 évet engedélyeznek határozott idő esetében. Talán nem véletlen, hogy a szabálytalanságoktól hemzsegő ügy aktája nem fellelhető a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport irattárában, további kérdéseket hagyva megválaszolatlanul a 32 négyzetméteres üzlethelyiségre elköltött 6,4 millió forintos felújítás számláival kapcsolatosan (nem tudni, hogy a helyiséghez képest szokatlanul magas összeg mit tartalmazott). A számlákat elfogadva a 6,4 millió forintos felújítás összegét az önkormányzat a következő időszakban sorra beszámította a következő tételek kifizetésébe: bérleti díj, közterület-használati díj, helyi iparűzési adó, és végül a bérlő által megvásárolt lakás vételárába – ami így a vásárlónak mindössze 378 ezer forint készpénz megfizetésével a tulajdonába került. – Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony ezen ügyek mellett számos visszaélés-gyanús lakásbérleti és -eladási szerződésről számolt még be, a lakás alapterületének változásától a kérelem beadásától számított e g y n a p o s szerződéskötésig bezáróan. Legjellemzőbb hiányosság a Lakásügyi Tanácsadó Testület teljes kikerülése volt a politikai a vezetéshez közelálló ügyfelek esetében. Az önkormányzata ismeretlen tettesek ellen büntető feljelentést tett folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette elkövetésének alapos gyanúja miatt. A polgármesteri hivatal belső vizsgálatot folytat, mely során olyan visszásságokat tártak fel, amelyek felvetik annak gyanúját is, hogy az ezekben az ügyekben eljáró személyek bűnszervezet tagjaiként követték el a cselekményeiket.