PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány pályázatot hirdet:
hódmezővásárhelyi szerző(k) vagy a városról szóló vagy a városhoz kötődő irodalmi, művészeti,
tudományos művek kiadásának támogatására
Pályázati feltételek: 18 éven felüli, vásárhelyi vagy a városhoz kötődő személy(ek), akinek munkája a város
szellemi értékét gyarapítja. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok, akik önrésszel vagy más forrással is rendelkeznek. Csak az kaphat támogatást, aki a teljesen kész, szerkesztett és számítógéppel készült
kézirathoz két elismert szakember írásbeli értékelését és a kiadást támogató javaslatát, valamint a kiadás
pénzügyi tervezetét és a szerző szakmai önéletrajzát is mellékeli
hódmezővásárhelyi alkotó(k) vagy a városról szóló vagy a városhoz kötődő zenei, képzőművészeti,
táncművészeti, színházi, filmművészeti tevékenységek támogatására
Pályázati feltételek: 18 éven felüli, vásárhelyi vagy a városhoz kötődő személy(ek), akinek munkája a város
szellemi értékét gyarapítja. Előnyt élveznek a pályakezdő alkotók, illetve azok, akik önrésszel vagy más forrással is rendelkeznek. Csak az kaphat támogatást, aki két elismert szakember írásbeli értékelését és támogató
javaslatát, valamint a támogatás felhasználásának pénzügyi tervezetét és az alkotó szakmai önéletrajzát is
mellékeli. A támogatás irányulhat különösen: zenei versenyeken, kurzusokon való részvételre (útiköltség is),
hangszer, kotta, eszköz, anyag vásárlásra, fellépések, kiállítások megvalósítására.
Pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 30.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2019. november 30.
Támogatási keretösszeg: 500.000,- Ft
A pályázatokat 1 példányban a Közalapítvány nevére postai úton, további 1 példányban elektronikus formában kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjára.
Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth tér 1. I. em. 23.
E-mail: tarkanysz@hodmezovasarhely.hu
Tel: 62/530-103
A pályázatok eredményéről a Kuratórium a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat.